Sortering

Med vores nyeste generation af løsninger til genanvendelse viser Envac vejen til en mere bæredygtig fremtid med en cirkulær økonomi. Genanvendelse er nøgleordet i den cirkulære økonomi, men de gamle, velkendte metoder er både dyre og vanskelige at håndtere i praksis. Vores sorteringsløsninger kan bruges af alle byer uanset størrelse og giver en besparelse i transport- og indsamlingsomkostninger på mindst 50 % sammenlignet med konkurrerende løsninger.

Flere affaldstyper og indsamlingsmetoder – samme sorteringsanlæg

Vores avancerede sorteringsanlæg kan bruges kombineret med Envacs affaldssug, men kan også anvendes som supplement til de mere traditionelle former for affaldsindsamling. I begge tilfælde er Envacs førende sorteringsanlæg en besparende og enkel løsning, der øger andelen af genanvendelse.

Systemet er baseret på farvekoder, så hver affaldstype har sin egen posefarve, som brugerne sorterer deres affald i. Det gør systemet let at bruge for alle – også dem, der ikke er vant til at sortere. Alle poser uanset farve kan smides i samme affaldsbeholder eller indkast, hvorefter de transporteres til sorteringsanlægget i en fælles transport og der fordeles til de relevante containere ud fra posernes farve. Den minimerede transport betyder, at vores sorteringssystem gør håndteringen både billigere og mindre forurenende.

Affaldssortering i hjemmet

Uanset hvilket affaldssystem man vælger, foregår sorteringen af affaldet i første omgang ude hos brugerne i boligen eller på arbejdspladsen. Det kan være svært at få brugerne med på sortering og genbrug – ikke mindst hvis de aldrig har prøvet det før. Hvis sortering skal blive en succes med motiverede brugere, er det afgørende, at de får klar information, og at det er let at sortere og bortskaffe affaldet.

Vi har flere årtiers erfaring på dette område, og vores lokale kontorer bidrager normalt til at tilpasse informationskampagnen sammen med den driftsansvarlige. Et eksempel er projektet GrowSmarter på Valla torg i Stockholm, hvor mængden af restaffald fra husstandene faldt med 65 %, da vores løsning afløste de tidligere genbrugsmetoder.

Optisk sortering og kunstig intelligens – indbygget bæredygtighed

De farvekoder, vi bruger i vores system, gør det muligt at indsamle og analysere vigtige driftsdata ved hjælp af kunstig intelligens. Farvekoden bruges til optisk sortering på vores indsamlingsterminal.

Vi indsamler oplysninger om forhold som mængde pr. fraktion eller affaldstype, kvaliteten af brugernes sortering og hvordan og hvornår bestemte affaldstyper smides ud m.m. Vi bruger alle disse data til at optimere systemet yderligere – langt mere effektivt end med et traditionelt anlæg.

Vi bruger kunstig intelligens til at tilpasse anlæggets kapacitet og indsamlingshyppigheden og også til at forstå brugernes adfærd, så vi kan motivere dem til yderligere genbrug. Dermed har vores løsning indbygget bæredygtighed, og det er helt afgørende for at kunne skabe en cirkulær økonomi.

Samme system til alle – i den relevante størrelse

Vi sørger for, at vores løsning passer til alle behov. Fra det mindste system, der kan håndtere 1 linje, 2 fraktioner og 9 ton i timen til et system med 3 linjer, 9 fraktioner og 27 tons i timen.

Sorteringssystemet kan håndtere affaldstyper som madaffald, papiremballage, plastemballage, metal, tekstiler, aviser, ufarvet glas, farvet glas og brændbart affald. Med den fleksibilitet er vi sikre på, at vi kan tilbyde den rigtige løsning ud fra det konkrete behov.

Kontakt os

Hvis du gerne vil høre mere om Envac, kan du bare udfylde felterne nedenfor og trykke på Send. Så bliver du kontaktet af det nærmeste Envac-kontor hurtigst muligt.

* Disse felter skal udfyldes